skip to Main Content

Ben je enthousiast? Maak dan een afspraak om kennis te komen maken via info@peuterhuis.nl. Geef hierbij aan of je interesse hebt voor locatie Dubbelmondestraat of locatie Zuilenburg (Sterrenburg).

Je kunt je kindje ook direct aanmelden via onderstaande link:

Aanmelden locatie Dubbelmondestraat

Aanmelden locatie Zuilenburg (Sterrenburg)

Na de betaling van het inschrijfgeld á € 25,- op rekeningnummer NL 07 ABNA 0520 7202 96 t.n.v. Stichting Het Peuterhuis o.v.v. voor en achternaam van je kindje, wordt je kindje op de wachtlijst geplaatst.

Zodra er een speelplekje vrij komt nemen we contact me je op om af te spreken wanneer uw kindje kan komen wennen. Alle gegevens ingevuld op deze site, worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Plaatsing

Na betaling van de inschrijfkosten is de aanmelding bevestigd en komt uw kind op de planningslijst voor een speelplaats in Het Peuterhuis. Plaatsing gebeurt op volgorde van daadwerkelijke aanmelding. Peuters die al spelen in Het Peuterhuis en broertjes en zusjes krijgen voorrang in de plaatsing.

Als er een speelplekje vrij komt, wordt er contact opgenomen en worden er definitieve afspraken gemaakt over de start in Het Peuterhuis. U krijgt een schriftelijke bevestiging van deze afspraken.

Bij ontvangst van deze bevestiging gaat de opzegtermijn van twee maanden in.  Er wordt voorafgaand aan de start een intakeafspraak en een wenochtend ingepland.

Zie ook de Algemene Voorwaarden.

Back To Top