skip to Main Content

De peuterspeelplek op antroposofische basis voor kinderen van 2 tot 4 jaar in Dordrecht.

Wij bieden een plek waarin het kind zich binnen de groep behaaglijk voelt. Daaruit kunnen de eerste stappen worden gezet tot samenspelen.Tijdens het vaste ritme van de ochtend wordt er door de groep gezongen, gespeeld, gebouwd, gedanst, gebakken, gesjouwd… Vanuit de groepsdynamiek kan het kind zichzelf leren kennen en de ander daarin ontmoeten. Het -samen zijn- staat bij ons voorop!

De speelochtend start tussen 8.30 uur en 9.00 uur en wordt afgerond om 13.00 uur. Per ochtend spelen er 16 peuters en zijn er twee gediplomeerde leidsters, door de kinderen juffie genoemd.

Er zijn twee locaties, beiden gevestigd binnen de Dordtse Vrije School. Op de locatie aan de Dubbelmondestraat is er een vaste speelgroep op dinsdag-donderdag en een vaste speelgroep op maandag-woensdag-vrijdag. Op de locatie aan de Zuilenburg (Sterrenburg) is Het Peuterhuis op dinsdag-donderdag-vrijdag geopend. De meeste kinderen spelen twee of drie ochtenden in de week. Overleg voor een andere invullingen van speelochtenden is altijd mogelijk. De ruimtes hebben een huiselijke sfeer en zijn met zorg ingericht met speelgoed en meubilair van natuurlijke materialen.

Er zijn verschillende hoekjes gemaakt waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen. Zo is er een roze huis, een blauw huisje, een bouwhoek, een winkeltje. Maar ook een vertelhuis en een grote tafel waaraan samen gegeten en gedronken wordt.

Iedere dag gaan de peuters naar buiten. Om de prachtige natuurtuin in alle seizoenen te ervaren, in regen, wind en zonneschijn.

Een belangrijk aspect van ons Peuterhuis is het meegaan in het natuurlijke ritme van het jaar, het volgen van de seizoenen en het vieren van de jaarfeesten.

In onze visie kun je het pedagogische beleid inzien waarop onze peuterspeelplek is gebaseerd.

Wellicht is Het Peuterhuis wel de eerste plek buitenshuis voor je peutertje om samen met andere kinderen te gaan spelen. Daarmee een nieuwe stap, voor zowel je kindje als voor jezelf. Om die reden is het wennen en vertrouwd raken in de groep van groot belang. Allereerste kom je kennismaken met de juffies, de ruimte, het speelgoed en de sfeer. Daarna kom je samen met mama of papa op visite tijdens een speelochtend. Met vertrouwen de ‘grote wereld’ in, dat schept een basis voor het verdere leven.

Je bent van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen!
Daar kunt u per mail een afspraak voor maken.

Het pedagogisch beleid van Het Peuterhuis vindt zijn inspiratie in de antroposofie en de daaruit ontwikkelde pedagogiek.

meer over onze visie…

De speelochtenden hebben een vast terugkomend ritme. Als alle peuters tussen 8.30 en 9.00 uur verwelkomt zijn door juffie, klingelt ons kabouterbelletje voor het ochtendspel.

wat doen we nog meer…

Back To Top